Chính sách điều khoản và bảo mật

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Giải thích từ ngữ

 1. “Quy Chế Sử Dụng” là Quy Chế này, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm theo quyết định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, quy định các điều khoản, điều kiện, quyền và trách nhiệm của Người Sử Dụng đối với việc sử Dịch Vụ do GameTV cung cấp.
 2. “Tài khoản GameTV ID” là tài khoản do Người Sử Dụng đăng ký, quản lý và duy trì để sử dụng các Dịch Vụ do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung ứng.
 3. “Nhà Cung Cấp Dịch Vụ” là Công Ty Cổ phần Công nghệ GameTV Việt Nam, là một công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
 4. “Người Sử Dụng” là một cá nhân hoặc tổ chức có Tài Khoản GameTV ID và sử dụng Hệ Thống để sử dụng sản phẩm.
 5. “Hệ Thống” là nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để cung cấp Dịch Vụ cho Người Sử Dụng.
 6. “Thông Tin Cá Nhân” là các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân, địa chỉ (thường trú hoặc tạm trú), địa chỉ hộp thư điện tử (Email); số điện thoại di động hoặc điện thoại bàn, tên đăng nhập và mã pin để đăng nhập Hệ Thống.
 7. “Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày không phải là ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, nghỉ bù theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 8. “Tài khoản liên kết” là việc dùng tài khoản của Facebook để đăng nhập vào tài khoản GameTV ID.

Điều 2: Nguyên tắc đăng ký tài khoản GameTV ID

 1. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản GameTV ID, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản GameTV ID.
 2. Người Sử Dụng không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

Điều 3: Các hành vi cấm.

Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

 1. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 2. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 4. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.
 5. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 7. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 8. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của GameTV.
 9. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
 10. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
 11. Không chấp nhận việc mua bán tài khoản GameTV ID bằng tiền thật hoặc hiện kim.
 12. Khi giao tiếp với người chơi khác, Người Sử Dụng không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người chơi khác.
 13. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc....).
 14. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn Người Sử Dụng việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của GameTV mà không có sự đồng ý bằng văn bản của GameTV.
 15. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 16. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của GameTV dưới mọi hình thức.

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP

Điều 4: Đăng ký

 1. Trước khi đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế sử dụng GameTV ID.
 2. Khi đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng cung cấp đầy đủ, chính xác Thông Tin Cá Nhân về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp.
 3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng, GameTV căn cứ vào những thông tin Người Sử Dụng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. GameTV chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác thông tin quy định tại Khoản 2 điều này, Người Sử Dụng sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ GameTV trong quá trình sử dụng và GameTV sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

Điều 5: Sử dụng tài khoản, mật khẩu.

 1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Người Sử Dụng sẽ được cung cấp 01 tài khoản. Với tài khoản này, Người Sử Dụng có thể truy cập và sử dụng các sản phẩm của GameTV
 2. Đối với một tài khoản, Người Sử Dụng sẽ có một mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2. Mật khẩu cấp 2 dùng để lấy lại được mật khẩu cấp một khi cần.
 3. Người Sử Dụng có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2 của mình, nếu mật khẩu cấp 1 hoặc mật khẩu cấp 2 bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, GameTV sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Điều 6: Đăng nhập.

 1. Người Sử Dụng sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được GameTV cung cấp để đăng nhập và sử dụng các sản phẩm của GameTV.
 2. Ngoài việc dùng tài khoản GameTV ID để đăng nhập, Người Sử Dụng có thể dụng số điện thoại, Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào GameTV ID. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, Người Sử Dụng đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.
 3. Để đăng nhập GameTV ID từ tài khoản liên kết, Người Sử Dụng phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tích năng này với Người Sử Dụng khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 7: Quyền của chủ tài khoản

 1. Người Sử Dụng được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu cấp 1; Mật khầu cấp 2; Giấy tờ tùy thân; Email đã đăng ký; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và Số điện thoại bảo vệ tài khoản.
 2. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 8: Trách nhiệm của chủ tài khoản

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ GameTV, tài khoản của Người Sử Dụng phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, Người Sử Dụng cập nhật ngay cho chúng tôi. Người Sử Dụng đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của Người Sử Dụng là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin Người Sử Dụng cung cấp.
 2. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. GameTV sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và GameTV sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 3. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho GameTV về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Sử Dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người Sử Dụng cũng bảo đảm rằng, Người Sử Dụng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 4. Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của GameTV cũng như các sản phẩm liên quan, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua website https://gametv.vn/
 5. Người Sử Dụng cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 6. Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người Sử Dụng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Người Sử Dụng sử dụng mạng xã hội trực tuyến của GameTV.
 7. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm GameTV sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người Sử Dụng đối các sản phẩm của GameTV và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Sử Dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
 8. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 9: Quyền của GameTV

 1. Nếu Người Sử Dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng GameTV ID được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người Sử Dụng mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Sử Dụng.
 2. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, GameTV có quyền sử dụng những thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. GameTV có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại Khoản 2 Điều 8 quy chế này.
 4. GameTV có quyền ngay lập tức tạm khóa tài khoản hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn của Người Sử Dụng nếu GameTV xác định rằng Người Sử Dụng đã vi phạm điều khoản Thỏa Thuận Sử Dụng này hoặc Người Sử Dụng có hành vi không tôn trọng, xúc phạm, lăng mạ, đe dọa, gây rối trật tự ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh, kinh doanh của GameTV. Trong trường hợp này, GameTV có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Người Sử Dụng đối với việc sử dụng các sản phẩm của GameTV cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Sử Dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
 5. GameTV có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm hack mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Sử Dụng.

Điều 10: Trách nhiệm của GameTV

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm của GameTV.
 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của GameTV, tuy nhiên GameTV chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của Người Sử Dụng, GameTV không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được Người Sử Dụng chấp nhận.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

Điều 11:

 1. GameTV sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi Người Sử Dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản GameTV ID.
 2. Khi Người Sử Dụng đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Người Sử Dụng chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Người Sử Dụng loại trừ trách nhiệm của GameTV liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của Người Sử Dụng bị chia sẻ cho bên thứ 3.
 3. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai.v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. GameTV cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên GameTV sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 4. GameTV hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người Sử Dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của GameTV. Khi Người Sử Dụng sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ RIÊNG TƯ

Điều 12:

 1. Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của Người Sử Dụng. Tuy nhiên GameTV chỉ tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong trường hợp Người Sử Dụng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Người Sử Dụng đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin Người Sử Dụng cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của GameTV.
 2. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Người Sử Dụng tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của Người Sử Dụng vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của Người Sử Dụng cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:
 1. Chúng tôi được Người Sử Dụng chấp thuận.
 2. Dịch vụ do website của GameTV cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
 3. Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;
 4. Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng website liên kết trên website của chúng tôi để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.
 1. Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.
 2. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.
 3. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ GameTV liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng. Trong trường hợp Người Sử Dụng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Người Sử Dụng cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.
 4. Chúng tôi có thể dùng thông tin tài khoản của Người Sử Dụng để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

CHÍNH SÁCH QUYỀN SỞ HỮA TRÍ TUỆ

Điều 13:

 1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm của GameTV đều thuộc về GameTV hoặc được cấp phép hợp pháp cho GameTV sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của GameTV, Người Sử Dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của GameTV.
 2. Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Người Sử Dụng với cá nhân Người Sử Dụng hoặc nhóm Người Sử Dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Người Sử Dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
 3. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của GameTV. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
 4. Người Sử Dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm GameTV một cách hoàn toàn miễn phí. Người Sử Dụng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của Người Sử Dụng.

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, BỒI THƯỜNG

Điều 14:

 1. Người Sử Dụng đồng ý và tuân thủ rằng, khi Người Sử Dụng đăng ký tạo tài khoản và được GameTV cung cấp tài khoản để sử dụng các sản phẩm của GameTV, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Người Sử Dụng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Người Sử Dụng đồng ý rằng, bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Quy chế sử dụng GameTV ID này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của GameTV phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm.
 3. GameTV chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp Người Sử Dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 4. Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng với nhau hoặc giữa Người Sử Dụng với GameTV, GameTV sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, GameTV sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của GameTV là quyết định cuối cùng.
 5. Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ GameTV khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm của GameTV.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Điều 15:

 1. Các điều khoản quy định tại Quy Chế Sử Dụng của GameTV. GameTV có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. GameTV sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
 2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy Chế Sử Dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy Chế Sử Dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
 3. Quy Chế Sử Dụng GameTV ID được cập nhật từ ngày … tháng … năm ….